top of page
Search
  • Writer's pictureGogi Putkaradze

Teelt helemaal stoppen of kan het ook anders?

Als kostprijsspecialist is Gogi Solution benaderd door https://www.groentennieuws.nl/ & www.bpnieuws.nl om kort te vertellen wat wij met onze kostprijsmodellen voor bloemen- en plantenkwekers doen en hoe wij meerwaarde creëren.
Lees het artikel op: https://www.bpnieuws.nl/article/9468840/teelt-helemaal-stoppen-of-kan-het-ook-anders-snel-kostprijs-tot-in-detail-uitrekenen-kan-nieuwe-inzichten-geven/


38 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page